Børn og unge

Børn og unge skal opleve og inddrages i ny musik

I Dansk Komponistforening arbejder vi aktivt for, at børn og unge i højere grad end i dag møder kunstmusik både i skolen, i medierne og i offentligheden.

Pædagogisk arbejde med kunstmusik involverer et fokus på den skabende aktivitet frem for en håndværksmæssig kunnen. Mange danske komponister arbejder med og underviser børn og unge på musikskoler og på workshops rundt om i landet.

Dette arbejde bakker vi op om og er med til at booste gennem en række musikpædagogiske tilbud skabt sammen med en vifte af nære samarbejdspartnere.

Undervisning i komposition

Ønsker du at få undervisning i komposition, kan du nu søge om at få støtte til at modtage lektioner hos en professionel komponist. Læs mere her

Fem spor i ny dansk musik

Seneste musikpædagogiske initiativ er det digitale læremiddel Fem spor i ny dansk musik, som vi har skabt i samarbejde med lektor på University College Syd, Else Marie Okkels. Materialet lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og musikskolelærere, og passer dermed perfekt til Den Åbne Skole

Materialet er opdelt i fem spor: vokalmusik, instrumentalmusik, musik for hjemmebyggede instrumenter, konceptuel musik og elektronisk musik. Disse spor er udvalgt, fordi de viser forskellige typer musik, men også forskellige tilgange til det at skrive musik i dag. www.femspor.dk

Soundmap.dk

er en helt ny undervisnings-APP, som vi har udviklet i samarbejde med komponisten Hans Sydow og programmør Sune Hede.

SOUNDMAP.DK er en kreativ platform, hvor elever og lærere på en sjov og enkel måde kan arbejde med lyd som udtryk og erfaringsform i undervisningen. På soundmap.dk kan man optage, redigere og lave et landkort af lyde. Alle der har lyst til at bruge Soundmap.dk som platform i deres eget pædagogiske arbejde kan gøre det. Kontakt Katrine Gregersen Dal for yderligere info eller Hans Sydow.

I danske komponisters værksteder

I danske komponisters værksteder inviterer børn indenfor i et kreativt værksted. Det handler om danske komponister og deres musik og om, hvordan musikken bliver til.

Materialet er rettet mod musikundervisningen for elever i 3. - 6. klasse og er skabt i samarbejde med UC Syd og lektor Else Marie Okkels.

Undervisningsmaterialet kan købes for 130 kr. pr. hæfte på Forlaget Dansk Sang og har sin egen hjemmeside https://www.komponistvaerksteder.dk/