24 jan 2022

Argumentations- guiden

En ny udgivelse skal nuancere de klassiske argumenter, som står i vejen for øget ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet. Med ’Argumentationsguiden’ vil initiativet ’Kunst & Kultur i Balance’ bidrage til mere nuanceret dialog om ligestilling, mangfoldighed og sexisme.

Debatten om sexisme og magtmisbrug kan være hård og polariseret med mange påstande og lige så mange argumenter – ofte frit svævende i luften. Nu udgiver initiativet og netværket KOKIB – ’Kunst & Kultur i Balance’ en oversættelse af ’Argumentasjonsguiden’ (2020) fra den norske organisation ’Balansekunst’. Ambitionen med guiden er at bygge bro og tage samtalen om fx ligestilling og magtmisbrug til nye niveauer.

Få gratis og brugbare argumenter til at tale om ligestilling
Argumentationsguiden forklarer, argumenterer og klæder læseren på til at udfordre og nuancere påstande såsom »hvis vi kun booker kvindelige headlinere, sælger vi ikke nok billetter« og »nu kan man jo næsten ikke sige noget længere?« eller »det ligger i kunstens natur, at den skal være fri, sprænge og udfordre personlige grænser. Den hverken kan eller bør reguleres« – indvendinger mod ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet, som oftest har afsæt i normer, vanetænkning, fordomme og værdisæt fra utidssvarende magtstrukturer. Men som her imødegås via fakta og forskning.
 
Norsk balansekunst kan gøre os til stærke debattører

Guiden er en oversættelse og dansk redigeret version den guide, som KOKIB’s norske storesøster Balancekunst har udgivet i 2020, og som belyser og diskuterer samme problematikker, som vi arbejder med herhjemme. Tallene og fakta bagest i guiden er videregivet fra den norske version, men er også relevant læsning set fra danske forhold og indeholder desuden eksempler på debatteknik samt øvelser, som lærer dig at genkende fremherskende debatteknikker.

Kunst og Kultur i Balance har styrket kulturlivets kompetencer siden 2020
Argumentationsguiden udgives nu i Danmark for at imødekomme en efterspørgsel og et behov for flere redskaber til at adressere og skabe øget ligestilling i kulturlivet, som KOKIB har bidraget til siden starten i 2020. Her forenede over 30 danske kulturorganisationer kræfterne i bestræbelsen på at udvikle et mere ligestillet og mangfoldigt kulturliv – gennem kompetenceudvidende undervisningsforløb for op mod 200 deltagere, fællesmøder, oplæg og debat på kulturmøder mv. Det arbejde fortsætter i 2022, hvor udgivelsen af Argumentationsguiden er årets første indslag.